วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัดวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6


ตัวชี้วัด
1. บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
3. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
4. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
5. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

*****งานครั้งที่ 2******
หลังจากทำความเข้าใจกับตัวชี้วัดแล้ว ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร ในการใช้คอมพิวเตอร์

5 ความคิดเห็น:

เวลา 10 พฤศจิกายน 2552 20:04 , Blogger เรือง กล่าวว่า...

ด.ช.เรือง ตรัสมา
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นการทำให้เราฝึกฝนตนเองทำให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น

 
เวลา 10 พฤศจิกายน 2552 20:15 , Blogger ด.ญ.ลักษิกา กล่าวว่า...

ลักษิกา บูชาเกียรติ เลขที่ 7
เราควรใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี เช่น ไม่เล่นเกมส์ที่รุนแรงมากเกินไปเพราะจะทำให้มีอารมณ์ที่รุนแรง

 
เวลา 10 พฤศจิกายน 2552 20:24 , Blogger รัตวรรณ์ กล่าวว่า...

เราควรจะใช่คอมพิวเตอร์ให้มีประโยชน์ที่สุดและไม่ควรเล่นเกมมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ตาเสียได้

 
เวลา 10 พฤศจิกายน 2552 22:56 , Blogger จำปา กล่าวว่า...

จำปา บัวเพ็ง เลขที่6
เราควรหันมาใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี เพื่อจะได้มีความรู้

 
เวลา 10 พฤศจิกายน 2552 23:10 , Blogger จำปี กล่าวว่า...

จำปี บัวเพ็ง เลขที่5
เราไม่ควรใช้คอมเตอร์มากจนเกินไปอาจจะทำให้เสียเงิน

 

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก